THÔNG BÁO

Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTPTheo Công văn số 129/SNN&PTNT-QLCL ngày 08/02/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

NHÂN DỊP XUÂN MẬU TUẤT 2018, TOÀN THỂ CBCC CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN VĨNH LONG KÍNH CHÚC BÀ CON, CÔ BÁC, QUÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUÝ LÃNH ĐẠO HƯỞNG MỘT NĂM AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

Số điện thoại đường dây nóngSố điện thoại đường dây nóng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long được thiết lập là 0122 4880 457. Tiếp nhận thông tin phản ánh về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS tổ chức hội nghị tập huấn và đánh giá, xác nhận kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - Đợt 3 năm 2016

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức Hội nghị triển khai các quy định mới về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản năm 2016

Sản xuất tàu hủ ky tại TX Bình MinhPhòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT đối với các cơ sở SXKD nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền kiểm tra của cấp huyện