Tin chuyên ngành

Kiểm tra cơ sở sản xuất nước mắmCăn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và của Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm an toàn tại HTX Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn Phước HậuTrong năm 2017, thực hiện dự án “Nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm và thí điểm xây dựng chuỗi sản xuất - sơ chế, chế biến - tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017” và hỗ trợ từ chương trfnh giám sát sản phẩm sau thu hoạch, Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long đã xác nhận được 04 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.