Thanh tra chuyên ngành ATTP

Thanh tra cơ sở sản xuất nước mắmThực hiện Quyết định số 376/QĐ-SNN&PTNT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT V/v Phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2016, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức được 05 cuộc thanh, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thanh tra đợt III/2016

Kết quả thanh tra đợt II/2016

Kết quả thanh tra đợt I/2016