Giám sát ATTP nông lâm thủy sản

Chi cục QLCL NLS&TS tiến hành thu 150 mẫu nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (chợ, sơ sở sản xuất, vùng trồng) gồm: 28 mẫu rau củ quả; 22 mẫu sản phẩm sơ chế, chế biến nguồn gốc thực vật; 28 mẫu thịt; 22 mẫu sản phẩm sơ chế, chế biến nguồn gốc động vật; 18 mẫu thủy sản tươi; 20 mẫu sản phẩm sơ chế, chế biến thủy sản khác; 12 mẫu nước mắm và dạng mắm.

Kết quả kiểm nghiệm 17 mẫu của tháng 8/2016 có 12 mẫu đạt, 05 mẫu không đạt. Lũy kế: thu được 117 mẫu; 94 mẫu đạt (chiếm 80,34%) và 23 mẫu không đạt (chiếm 19,66%).

Kết quả kiểm nghiệm 18 mẫu của tháng 7/2016 có 16 mẫu đạt, 02 mẫu không đạt. Lũy kế: thu được 100 mẫu; 82 mẫu đạt (chiếm 82%) và 18 mẫu không đạt (chiếm 18%).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm NLTS tháng 4/2016

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm NLTS tháng 3/2016

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm NLTS tháng 2/2016