THÔNG BÁO

Quy định cơ quan thẩm định và quản lý cơ sở SXKD nông lâm thủy sản về điều kiện bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
[ Cập nhật vào ngày (09/09/2019) ]

UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Ngày 06/9/2019 UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/9/2019 và thay thế Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Vĩnh Long Quy định cơ quan kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, thực phẩm nông lâm thủy sản và phân công, phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Xem chi tiết  Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND: QD21_2019-UBT.zip
Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long Theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long

  In bài viết