THÔNG BÁO

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin của Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long
[ Cập nhật vào ngày (01/02/2018) ]
Số điện thoại đường dây nóng
Số điện thoại đường dây nóng

Số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long được thiết lập là 0122 4880 457. Tiếp nhận thông tin phản ánh về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


Nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an tòan thực phẩm; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó có hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành Quy chế quản lý sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận - xử lý thông tin qua đường dây nóng tại Quyết định số 12/QĐ-QLCLNLS&TS ngày 31/01/2018. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018./.
Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long

  In bài viết