Tin chuyên ngành

Vĩnh Long xây dựng được 04 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
[ Cập nhật vào ngày (22/12/2017) ]
Sản phẩm an toàn tại HTX Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn Phước Hậu
Sản phẩm an toàn tại HTX Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn Phước Hậu

Trong năm 2017, thực hiện dự án “Nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm và thí điểm xây dựng chuỗi sản xuất - sơ chế, chế biến - tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017” và hỗ trợ từ chương trfnh giám sát sản phẩm sau thu hoạch, Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long đã xác nhận được 04 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


STT

Số Giấy
xác nhận

Tên cơ sở

Địa chỉ

Số điện thoại

Sản phẩm xác nhận ATTP

1

01/XNC-QLCLNLS&TS

CTY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP BÌNH LONG

Tổ 7, ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

0918 200 772

Xoài xiêm núm

2

02/XNC-QLCLNLS&TS

HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN PHƯỚC HẬU

ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

0120 476 7388

Cải xanh, cải ngọt, xà lách, hành lá, húng cây, húng quế, húng nhủi, ngò gai, rau muống, mồng tơi

3

03/XNC-QLCLNLS&TS

HỘ MUA BÁN KINH DOANH VŨ LAN

128 đường 2 tháng 9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long

0929 111 110

Thịt heo

4

04/XNC-QLCLNLS&TS

HỘ KINH DOANH VÕ HỮU HÙNG

Nhà lồng chợ Vĩnh Long (khu vực 1), Thành phố Vĩnh Long

0903 982 900

Thịt heo
Phòng QLCL

  In bài viết