Thanh tra chuyên ngành ATTP

Kết quả thanh, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Vĩnh Long năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (22/12/2016) ]
Thanh tra cơ sở sản xuất nước mắm
Thanh tra cơ sở sản xuất nước mắm

Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-SNN&PTNT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT V/v Phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2016, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức được 05 cuộc thanh, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.


Trong năm 2016, đoàn thanh tra của Chi cục QLCL NLS&TS đã kiểm tra được 243 cơ sở trong đó có 108 cơ sở vi phạm cụ thể như sau:

- Đối với các cơ sở vi phạm lần đầu đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở 49 cơ sở và cảnh cáo 2 cơ sở và yêu cầu cơ sở phải khắc phục sai lỗi theo đúng quy định. Trong 49 cơ sở bị nhắc nhở chủ yếu là các các cơ sở xay xát lúa gạo có 41 cơ sở bị nhắc nhở.

- Đối với 34 cơ sở vi phạm bị bắt viết cam kết và tạm ngưng hoạt động để hoàn thiện các thủ hành chính: Trong đó có bắt viết cam kết không kinh doanh sản phẩm chả cá có chứa hàn the đối với 16 hộ kinh doanh chả cá tại các chợ trên địa bàn Vĩnh Long và 18 cở sở sản xuất (4 cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông, 14 cơ sở sản xuất tàu hủ ky) đoàn thanh tra yêu cầu tạm ngưng hoạt động để hoàn thành thủ tục hành chính như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm trước khi hoạt động trở lại.

- Đối với 26 cơ sở vi phạm hành chính đoàn thanh tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tham mưa Chi cục Trưởng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 45.000.000 đồng./.
Phòng Thanh tra chuyên ngành

  In bài viết