Giám sát ATTP nông lâm thủy sản

Kết quả giám sát ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (24/02/2017) ]

Chi cục QLCL NLS&TS tiến hành thu 150 mẫu nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (chợ, sơ sở sản xuất, vùng trồng) gồm: 28 mẫu rau củ quả; 22 mẫu sản phẩm sơ chế, chế biến nguồn gốc thực vật; 28 mẫu thịt; 22 mẫu sản phẩm sơ chế, chế biến nguồn gốc động vật; 18 mẫu thủy sản tươi; 20 mẫu sản phẩm sơ chế, chế biến thủy sản khác; 12 mẫu nước mắm và dạng mắm.


Kết quả kiểm nghiệm như sau:

- Về tồn dư hóa chất, chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả và sản phẩm chế biến từ thực vật: Kết quả phân tích mẫu rau, củ, quả và sản phẩm sơ chế chế biến nguồn gốc TV có 02/50 mẫu không đạt, chiếm t lệ 4% (01 mẫu giá nhiễm E.coli và 01 mẫu dưa cải nhiễm Auramin O). Tỷ lệ mẫu không đạt tăng so với năm 2015 là 4% (năm 2015 không phát hiện), lý do là chỉ định chỉ tiêu giám sát có sự thay đổi và tăng cường lấy mẫu phân tích chất cấm Auramin O theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.

- Về tồn dư hóa chất, kháng sinh trong thịt tươi các loại và trong các sản phẩm chế biến từ thịt: Kết quả phân tích mẫu thịt gia súc, gia cầm, sản phẩm sơ chế chế biến nguồn gốc động vật có 20/50 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 40%, nguyên nhân hầu hết các mẫu không đạt là do tồn dư chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép và nhiễm vi sinh (10 mẫu thịt  nhiễm Sta.aureus  và 03 mẫu nem bì nhiễm E.coli, 07 mẫu chả lụa có hàm lượng Natri benzoat > 1500 mg/kg, giới hạn cho phép = 1000 mg/kg). Tỷ lệ mẫu không đạt tăng so với năm 2015 là 27,80%, lý do vẫn còn những hộ/cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định về đảm bảo ATTP trong sản xuất, cơ sở vật chất tại nơi kinh doanh không đảm bảo, đặc biệt là việc sử dụng phụ gia không kiểm soát được liều lượng gia tăng.

- Về tồn dư hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và trong các sản phẩm chế biến từ thủy sản: Kết quả phân tích mẫu thủy sản (thủy sản tươi, thủy sản khô và nước mắm): có 12/50 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 24%, gồm 03 mẫu nước mắm có hàm lượng Nitơ tổng thấp hơn tiêu chuẩn công bố, 01 mẫu nước mắm có hàm lượng Histamin vượt quy định; 03 mẫu chả cá nhiễm hàn the và 01 mẫu cua xay nhiễm E.coli, 01 mẫu cá rô và 01 mẫu cá lóc nhiễm Enrofloxacin, 01 mẫu mực nhiễm Sodium Hidrosulfit, và 01 mẫu mực nhiễm Chloramphenicol. Tỷ lệ mẫu không đạt tăng so với năm 2015 là 6,22%, lý do là chỉ định chỉ tiêu giám sát có sự thay đổi (tập trung vào giám sát mẫu có kết quả không đạt trong năm 2015) và tăng cường lấy mẫu khi có kết quả không đạt để xử lý dứt điểm.Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long

  In bài viết