Giám sát ATTP nông lâm thủy sản

Kết quả giám sát chất lượng, ATTP nông thủy sản sau thu hoạch tiêu thụ nội địa tháng 7/2016
[ Cập nhật vào ngày (26/08/2016) ]

Kết quả kiểm nghiệm 18 mẫu của tháng 7/2016 có 16 mẫu đạt, 02 mẫu không đạt. Lũy kế: thu được 100 mẫu; 82 mẫu đạt (chiếm 82%) và 18 mẫu không đạt (chiếm 18%).


Thu mẫu giám sát ATTP tháng 7/2016 được 18 mẫu. Mẫu được gởi đến Phòng kiểm nghiệm của Công ty Warrantek - Cần Thơ (12 mẫu) và test nhanh tại Chi cục QLCL NLS&TS (06 mẫu). Kết quả kiểm nghiệm 18 mẫu của tháng 7/2016 như sau:

Test nhanh tại đơn vị 06 mẫu đều đạt gồm: giá, hành lá, khoai lang (chỉ tiêu Thuốc trừ sâu nhóm Photphat và Cacbamat); chả lụa, chả cá, cá bống (Chỉ tiêu Hàn the).

- Phòng kiểm nghiệm của Công ty Warrantek - Cần Thơ: 10/12 mẫu đạt gồm: 01 mẫu rau (giá), 02 mẫu sản phẩm nguồn gốc TV (tương, chao), 02 mẫu thịt, 01 mẫu sản phẩm nguồn gốc ĐV, 01 mẫu thủy sản tươi (cá lóc nuôi), 02 mẫu nước mắm và 01 mẫu khô thủy sản; 2/12 mẫu không đạt gồm: 01 mẫu thịt heo nhiễm Sta. aureus 3.9x103 CFU/g (giới hạn cho phép 102 CFU/g), 01 mẫu chả lụa có hàm lượng Sodium benzoate = 4324 mg/kg vượt giới hạn cho phép (giới hạn cho phép 1000 mg/kg).
Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long

  In bài viết