Chương trình giám sát Dư lượng

Kết quả Chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tỉnh Vĩnh Long năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (24/02/2017) ]
Kiểm tra vùng nuôi cá rô phi đỏ
Kiểm tra vùng nuôi cá rô phi đỏ

Thực hiện chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi, Chi cục QLCL NLS&TS đã thu được 117/117 mẫu, đạt 100% so kế hoạch.


Các mẫu được gửi phân tích các chỉ tiêu về dư lượng hóa chất độc hại ở Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 6, kết quả kiểm nghiệm: 116 mẫu đạt yêu cầu, (chiếm 99,15%) 01 mẫu không đạt (chiếm 0,85%): mẫu cá rô phi đỏ thương phẩm nhiễm hóa chất cấm sử dụng Enrofloxacin (20,06 ppb). Chi cục đã thông báo kết quả kiểm nghiệm đến cơ sở nuôi và triển khai biện pháp xử lý đối với mẫu vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, Chi cục cũng báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình nuôi trồng thủy sản và các thông tin liên quan đến các vùng nuôi thuộc tỉnh Vĩnh Long như: tình hình dịch bệnh, diện tích nuôi, tình hình sử dụng thuốc và thức ăn… cho cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ để kiểm soát theo quy định./.Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long

  In bài viết