TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” lĩnh vực Nông ...

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và của Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tham mưu ...

Triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Theo Công văn số 129/SNN&PTNT-QLCL ngày 08/02/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ các nội ...

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin của Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh ...

Số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long được thiết lập là 0122 4880 457. Tiếp nhận thông tin phản ánh về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long xây dựng được 04 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Trong năm 2017, thực hiện dự án “Nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm và thí điểm xây dựng chuỗi sản xuất - sơ chế, chế biến - tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017” và hỗ trợ từ chương trfnh giám sát sản phẩm sau thu hoạch, Chi cục QLCL ...